TERRA BIOSA

TERRA BIOSA

Levande mikroorganismer för framtidens livsmedelsproduktion!


TERRA BIOSA är en flytande biostimulant med många användningsområden. TERRA BIOSA består av en unik sammansättning av levande GMO-fria mikroorganismer och örter.

TERRA BIOSA är godkänd för ekologisk produktion.

Rikare skördar


Den unika kombinationen av mikroorganismer ger större skördar, med högre näringsinnehåll och längre hållbarhet. Grödan blir livskraftigare och står emot skadeangrepp vilket avsevärt reducerar behovet av växtskyddsmedel. Även konstgödsel blir överflödigt då mikroorganismerna hjälper växten att fixera luftens kväve. Bakterierna utsöndrar fytohormoner som ökar tillväxten hos växten. Bakterierna bildar även organiska syror som bryter ner de olösliga mineralföreningarna i jorden till tillgänglig näring för växterna.

Fördelar: •     Ökad biologisk aktivitet i jorden
 •     Förbättrad jordstruktur
 •     Större rotnät
 •     Ökad motståndskraft
 •     Kraftigare bladsättning
 •     Ökat skördutbyte
 •     Längre hållbarhet


Pernille på Biosa Danmark föreläser här om alla mikroorganismernas fantastiska egenskaper och förmågor.

Ekologisk produktion:


Är Du intresserad av att veta mer om hur TERRA BIOSA kan hjälpa Din produktion: Kontakta oss för information.


TERRA BIOSA innehåller:


 • Levande mikroorganismer
 • Organiska syror
 • Extrakt från ekologiska örter

Livsmedelsproduktion:


 • Plantproduktion: åkrar, ängar, fruktodling och växthus
 • Kompostering
 • Stall: gödselbehandling, luktreduktion och god miljöpåverkan
 • Ensilering
 • Lantdjur: i dricksvattnet eller fodret för god hälsopåverkan


Lene, agronom på Biosa Danmark föreläser här om mikroorganismernas många fördelar för djur i livsmedelsproduktion.

KONTAKTA OSS


NATURBALANS

Ållekulla 1056

283 96 Killeberg


Telefon: +46 (0) 479 80026

Email: kontakt@naturbalans.se

NATURBALANS PÅ SOCIALA MEDIER

© all rights Naturbalans

VI SLOPAR NYHETSBREV


Följ oss gärna istället på sociala medier för att få senaste nytt.