BIOSA GARDEN

BIOSA GARDEN

För den miljömedvetne trädgårdsodlaren

Rikare skördar av frukt och grönt

Större plantor och rotsystem

Snabbare omsättning i komposten

Rikare skördar


BIOSA GARDEN kan användas som jordförbättring, t.ex. i köksträdgården, i rabatten, i drivhuset, vid frögroning, för fruktträd, bärbuskar och växter.

BIOSA GARDEN kan kan även användas för alla krukväxter, både inne och ute.

Den unika kombinationen av mikroorganismer ger större skördar, med högre näringsinnehåll och längre hållbarhet. Grödan blir livskraftigare och står emot skadeangrepp vilket avsevärt reducerar behovet av växtskyddsmedel. Även konstgödsel blir överflödigt då mikroorganismerna hjälper växten att fixera luftens kväve. Bakterierna utsöndrar fytohormoner som ökar tillväxten hos växten. Bakterierna bildar även organiska syror som bryter ner de olösliga mineralföreningarna i jorden till tillgänglig näring för växterna.

Fördelar:


 •     Ökad biologisk aktivitet i jorden
 •     Förbättrad jordstruktur
 •     Större rotnät
 •     Ökad motståndskraft
 •     Kraftigare bladsättning
 •     Ökat skördutbyte
 •     Längre hållbarhet


Kompostera mera!

Omsättningen i komposten ökas effektivt med hjälp av BIOSA GARDEN


Behandla gräsmattan

BIOSA GARDEN gör underverk för gräsmattan, utan gifter och kemikalier!

BIOSA GARDEN kan också användas för att ta bort alger på fasader och andra ytor.

Garageport kraftigt angripen av alger
Vänster dörr behandlad med BIOSA GARDEN - alla alger döda
Efter behandlingen spolades dörren med vatten
1 år efter behandlingen. Dörren har INTE målats.

BIOSA GARDEN i trädgårdsdammen

För både små och stora vattenmiljöer


Vattenmiljöer, oavsett om det är större sjöar, trädgårdsdammar eller akvarium, är komplexa ekosystem som påverkas av många faktorer, såsom näringsinnehåll, solljus, vegetation och djurliv.


BIOSA GARDEN gör det möjligt att skapa en sund mikrobiell balans i vattenmiljön så att de organismer som skapar ohälsosamma gaser blir utkonkurrerade. På så sätt skapas bättre villkor för de goda bakterier och svampar som är essentiella för återskapandet av en sund vattenmiljö i naturlig balans, där växter och fiskar frodas.


Resultat:


 • Löser problemet med grumligt vatten.
 • Minskar algtillväxten.
 • Förbättrar fiskens hälsa och livsvillkor.
 • Tar bort dålig lukt.
 • Minskar bottenslammet.
 • Skapar en vattenmiljö i naturlig balans.


(Fungerar inte tillsammans med UV-filter)

BIOSA GARDEN är godkänd för ekologisk livsmedelsproduktion. Den kan utan förbehåll vattnas eller sprutas direkt på frukt och grönsaker och tillsättas alla vattenmiljöer.


BIOSA GARDEN genomgår regelbundna tester i auktoriserat laboratorium.

Innehåller:


 • Levande mikroorganismer

(mjölksyrabakterier, fotosyntesbakterier och jästsvampar)

 • Organiska syror
 • Örtextrakt

BIOSA GARDEN säljs i praktisk 3 liters bag-in-box.


KONTAKTA OSS


NATURBALANS

Ållekulla 1056

283 96 Killeberg


Telefon: +46 (0) 479 80026

Email: kontakt@naturbalans.se

NATURBALANS PÅ SOCIALA MEDIER

© all rights Naturbalans

VI SLOPAR NYHETSBREV


Följ oss gärna istället på sociala medier för att få senaste nytt.