ORGANISK KALK & MINERALER

ORGANISK KALK & MINERALER

Mineraler från havet


ORGANISK KALK & MINERALER är utvunnen ur rödalger som växer i Atlantens kustområden. Här växer algerna till sig och samlar under sin livstid på sig rikliga mängder näringsämnen från havet. Efter sin livstid bryts algen naturligt ner till ett skelett som är fullt av biotillgängligt (lättupptagligt) kalcium, magnesium och andra livsviktiga mineraler och spårämnen. Dessa kalcifierade rester av algen skördas, tvättas och torkas för att sedan malas ner till pulver.

Fördelen med organisk näring


Med organisk näring menas näring som ackumulerats i en levande organism. I det här fallet i alger. Växter tar upp all sin näring från miljön som omger dem och det gäller förstås även alger, som tar upp och ackumulerar mineraler och spårämnen ifrån havet. Växterna tar upp näringsämnena i form av näringssalter. Näring i saltform är inte anpassat för människor och djur. Vi är beroende av att växterna omvandlar näringsämnena till organisk form, så att den blir tillgänglig för oss.

Minimal miljöpåverkan


Miljöpåverkan vid skördandet av de algerna är minimal. Man skördar endast de kalcifierade resterna av algen. Man skördar alltså inte de levande algerna och därmed säkras återväxten. Skördandet av algerna kan därför sägas vara ”sustainable”, alltså hållbart ur miljösynpunkt.

ORGANISK KALK & MINERALER innehåller förutom kalk minst 70 andra mineraler och spårämnen, som t.ex. magnesium, svavel, kalium, zink och selen. Alla dessa mineraler och spårämnen samverkar för att skydda kroppen och ge den näring.


ORGANISK KALK & MINERALER är ett perfekt kalk- och mineraltillskott för hemlagad hund- och kattmat

Detta fodertillskott passar för hund och katt

KONTAKTA OSS


NATURBALANS

Ållekulla 1056

283 96 Killeberg


Telefon: +46 (0) 479 80026

Email: kontakt@naturbalans.se

NATURBALANS PÅ SOCIALA MEDIER

© all rights Naturbalans

VI SLOPAR NYHETSBREV


Följ oss gärna istället på sociala medier för att få senaste nytt.