MIKROORGANISMER MOT DÅLIG LUKT

MIKROORGANISMER

MOT DÅLIG LUKT

Små hjälpare för stora uppgifter!


I våra moderna samhällen är avfallshanteringen en hel industri. Visserligen ger denna industri tillbaka i form av energi, men den ger också upphov till problem i form av farlig arbetsmiljö och dålig lukt.


När organiskt material bryts ner eller förbränns, frigörs en rad skadliga, flyktiga ämnen som ammoniak och svavelväte. Den dåliga lukten drabbar även anläggningarnas omgivning och därför tvingas man till kostsamma investeringar för att försöka reducera lukten.

 

Mikroorganismer kan vara lösningen


En enkel och kostnadseffektiv lösning skulle kunna vara mikroorganismer. Vi på Naturbalans vet av erfarenhet hur effektiva mjölksyrabakterierna är i kampen mot lukt som orsakas av nedbrytning av organiskt material. Vi vet att de fungerar i alla möjliga miljöer, bara för att nämna några:


Soprum, sopcontainrar, toaletter, pissoarer, gödselstackar, biogasanläggningar, djurstallar, komposteringsanläggningar, avlopp och septitankar, pantsystem (flaskor, burkar), reningsverk, livsmedelsproduktion och slakterier…


Biosa Air tar hand om luktproblemen i biogasanläggningen


Biosa Air är en 100% naturlig, biologisk och certifierat ekologisk produkt baserad på mikroorganismer.

När luktkällan duschas med Biosa Air binds en lång rad flyktiga ämnen, som t.ex. ammoniak och svavelväte.


Effekten är omedelbar och miljön i anläggningen och dess omgivning förbättras avsevärt, på helt naturlig, miljövänlig och ofarlig väg, utan användning av kemikalier.


Dosering: Utprovad procentuell spädning fördelas med högtrycksanläggning (dimning).
Biosa Air är mer än bara luktborttagning:


Biosa Air med dess olika mikroorganismer är ett nytänkande inom biogassystemen och kan ytterligare förbättra lönsamheten på anläggningen genom att höja energiinnehållet. Genom att tillsätta mikroorganismerna förändras strukturen på det organiska materialet, temperaturen höjs och processen går fortare viket ger en högre effekt.


Biosa Air


  • Påskyndar förmultningen och höjer temperaturen.


  • Ger ett bättre utnyttjande av det organiska avfallet.


  • Näringsrik och lättupptaglig rötrest för jordbruketBiosa Air består av 5 olika typer av mikroorganismer:


  • Fotosyntesbakterier omvandlar energin från solljuset till näring för andra mikroorganismer vilket främjar mikroorganismernas samarbete. Dessutom bildar de socker och aminosyror.


  • Mjölksyrebakterier omvandlar socker till mjölksyra vilket förhindrar att skadliga bakterier växer till och bidrar till effektiv nedbrytning av organiskt material. Detta stoppar förruttnelsebakterier och med dem den dåliga lukten och insekter.


  • Aktinomyceter är svampliknande bakterier som hindrar skadliga mikroorganismer att föröka sig och ökar jordens fruktbarhet i samarbete med fotosyntesbakterierna.


  • Jästsvampar samarbetar med fotosyntesbakterier och aktinomyceter i bildandet av enzymer och hormoner som bla stimulerar grödans rotsystem.


  • Jäsningsfrämjande svampar t.ex. aspergillus och penicillium bryter effektivt ner organiskt material varvid de samtidigt motverkar dålig lukt och skadeinsekter.Kontakta oss gärna för en diskussion om hur mikroorganismerna skulle kunna vara till hjälp i Er verksamhet.KONTAKTA OSS


NATURBALANS

Ållekulla 1056

283 96 Killeberg


Telefon: +46 (0) 479 80026

Email: kontakt@naturbalans.se

NATURBALANS PÅ SOCIALA MEDIER

© all rights Naturbalans

VI SLOPAR NYHETSBREV


Följ oss gärna istället på sociala medier för att få senaste nytt.